Impresszum

A Magazon.hu adatbázisait illetően mindenfajta felhasználási jogosultság engedélyezése a Datesentinel Kft.-t illeti. A Magazon.hu portálon található cikkek, leírások, adatbázisok informatív jellegűek, ezért jogalapnak nem tekinthetőek. A Magazon.hu portál üzemeltetője az oldalon található tartalmakkal kapcsolatban sem jogi, sem kártérítési felelősséget nem vállal.

A Magazon.hu kiadója a Datesentinel Kft. Copyright (c) 2021. Minden jog fenntartva.

Felelős kiadó:
Datesentinel Kft. 
9700 Szombathely, Nárai u. 5.4.
Mobil: +36
30 271 5833
Cégjegyzékszám: 18 09 112242
Adószám: 24969608218    
 

Szerzői jogok

Azzal, hogy belép a www.magazon.hu oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

A magazon.hu weboldalon található tartalom a Datesentinel Kft. („kiadó”) szellemi tulajdona.

A magazon.hu adatbázisait illetően mindenfajta felhasználási jogosultság engedélyezése a Datesentinel Kft.-t illet meg.

A Datesentinel Kft. fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A Datesentinel Kft. oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Datesentinel Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A laptól értesüléseket átvenni csak előzetes egyeztetést követően lehetséges, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A magazon.hu domain név, valamint a „magazon.hu” név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag az Datesentinel Kft. előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

Az MTI valamint az EPA  hírügynökségek a honlapon felhasznált hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt állnak. Tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni – a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével.

A Datesentinel Kft. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.